SKY ROOM

Garden Villa Double & Twin

ห้องพักสไตล์วิลล่าหลังเล็ก มาพร้อมกับมุมโซฟาทุกห้อง สำหรับพักผ่อน หรือจะเป็นมุม​ถ่ายรูปชิคๆก็แนะนำ

SKY Room type has large space with living room space where you can enjoy the view of greenness and peacefulness from the big trees outside the window pane.

Garden Villa Double

Garden Villa Twin

SAND ROOM

Deluxe Room

ห้อง Sand มีทั้ง Garden View และ Balcony ห้องพักมีขนาดที่กว้างขวาง รูปแบบของ Garden view จะมีพื้นที่โซนนั่งเล่นพร้อมโซฟาที่สามารถนั่งชมความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ภายในรีสอร์ทผ่านกระจกบานกว้าง ส่วนห้องพักที่มาพร้อม Balcony จะมีระเบียงที่สามารถออกมาสูดอากาศ และนั่งชิลพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ห้องพักทั้งหมดมีสมาร์ททีวี

Deluxe Garden View

Deluxe Balcony

SEA ROOM

Family Room

ห้อง Family มีทั้งชั้นบน และล่าง สามารถพักได้ 4 ท่าน ขนาดกว้าง เหมาะสำหรับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนที่มาแฮงเอ้าท์มาพร้อมกับเตียง Double bed จำนวน 2 เตียง และสมาร์ททีวี